Veilig Mailen voor de Zorg

shutterstock_83765917

Veilig Mailen in de Zorg

Het project ‘Veilig mailen; basis voor transmurale zorg’, omvat het uitvoeren van een Proof of Concept (POC) van een secure-mail oplossing op basis van standaard mailprogramma’s en open internetverbindingen waarbij de cliënt als vertrekpunt wordt gekozen.

Feit is dat de kwaliteit van zorg toeneemt naarmate de kwaliteit van communicatie toeneemt. De infrastructuur hiervoor moet niet alleen voldoen aan de privacy wet- en regelgeving maar moet ook zeer toegankelijk zijn. Op dit moment wordt er nog bijzonder veel gebruik gemaakt van onveilige en verouderde communicatiemethoden zoals telefoon, fax en fysiek bezoek. Dit kost tijd, ergernis en levert soms onveilige situaties op. Het versturen van patiëntgegevens via normale e-mail is volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet toegestaan.

Op basis van deze POC worden in de periode van juli 2015 tot maart 2016 testen uitgevoerd voor informatiestromen die geschikt zijn voor veilige mailberichten vanuit bestaande mailsystemen. Door gebruik te maken van bekende applicaties zoals Outlook wordt het mogelijk snel en efficiënt meerdere zorgaanbieders, cliënten, hun mantelzorgers en professionals uit het welzijnsdomein te betrekken in de samenhangende zorg voor cliënten. De oplossing kan een gedegen vervanging zijn van de talloze manieren waarop ongestructureerde informatie, juist buiten de standaard multidisciplinaire zorgpaden om en door de lijnen heen, uitgewisseld wordt.

Een onderdeel van dit project is het opstellen van een gedragscode. Er wordt continue en samenhangende zorg nagestreefd waarbij de gedragscode het makkelijker maakt veilige mail te implementeren in het werkproces. Wij praten over continuïteit van zorg wanneer er betere informatie-uitwisseling is tussen verschillende zorgaanbieders zoals als huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, fysiotherapie, thuiszorg, etcetera, cliënten en mantelzorgers.

Het project Veilige mail; basis voor transmurale communicatie past binnen het ingezette overheidsbeleid waarbinnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Bovendien is de trend dat steeds meer ouderen zich bedienen van e-mail wat op eenvoudige wijze mogelijk maakt om in contact te treden met zorg- en welzijnsaanbieders.

Alle deelnemende partijen zullen worden ingezet en daar waar mogelijk aangevuld met kennis en expertise vanuit andere regio’s. ZorgNet Apeldoorn voert de regie vanuit de expertise die is opgedaan in het afgeronde project “Langer Thuiswonen, op weg naar een regionale zorginfrastructuur”.