Project Langer Thuiswonen

Samenhang van zorg voor kwetsbare burgers

De doelgroep voor het project Langer Thuiswonen is de groep mensen die door de veranderende wetgeving langer thuis willen of moeten blijven wonen. Voor hen is het van essentieel belang dat alle betrokken zorgaanbieders snel en efficiënt met elkaar kunnen communiceren.

Het project is op 15 maart 2015 opgeleverd aan de opdrachtgevers.

Open standaarden

Voor zorgaanbieders geldt dat hun vastleggingssystemen voldoen aan alle regels betreffende privacy. Daarnaast moet het vastleggen van gegevens niet leiden tot een onnodige administratieve verzwaring van de werkdruk. Omdat vanuit de historie de diverse zorgaanbieders hun eigen systemen hebben ontwikkeld, blijkt het anno 2014 een zeer lastige zaak om die systemen onderling met elkaar te laten communiceren zonder nog een extra digitaal systeem toe te voegen aan het IT-arsenaal van de zorgaanbieder.

Met dit project ontwikkelen wij een zgn. informatie-architectuur wat inhoudt dat er een set van afspraken wordt ontwikkeld waaraan leveranciers van innovatieve vastleggingssystemen moeten voldoen. Door zich hieraan te committeren wordt bereikt dat de verschillende groepen zorgaanbieders vanuit hun eigen systeem de digitale toegang tot elkaar en daarmee tot transmurale samenwerking kunnen vinden. Hiermee werken de sectoren IT en Zorg in Apeldoorn en omgeving samen aan een zorginfrastructuur en wordt er met zorgverleners in het veld invulling gegeven aan oplossingen. Met steun van de gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland en in samenwerking met het bedrijfsleven en Apeldoorn Stagestad wordt er tot 15 maart 2015 aan het project Langer Thuiswonen gewerkt.


 

Bij de start heeft Klaas Stoter, voorzitter Kerngroep Zorg  het project toegelicht in het programma Matinee van RTV Apeldoorn. Beluister hier de live uitzending.