Project Langer Thuiswonen

 

Het project Langer Thuiswonen heeft tot doel om de informatie uitwisseling tussen patiënt, behandelaars en verzorgende te verbeteren door het maken van goede afspraken op grond waarvan informatiesystemen onderling gegevens uitwisselen. Dubbele onderzoeken en foutieve overdrachten worden hiermee op termijn voorkomen. De patiënt ervaart hierdoor meer zorgkwaliteit en er worden kosten gereduceerd.

In Apeldoorn wordt dit project opgestart onder regie van de Kerngroep Zorg Apeldoorn.

Beluister hier het radio interview met Klaas Stoter, voorzitter van de Kerngroep Zorg.