ZorgNet Apeldoorn is onstaan uit initiatieven van de Kerngroep Zorg in Apeldoorn.Met dit beleidsprogramma worden Zorg, IT en het onderwijs in de regio aan elkaar verbonden. Het project langer thuiswonen was het eerste project waarin de kaders zijn geschapen voor betere informatieoverdracht tussen zorgverleners en hun patienten/clienten.

Start project Veilige Mail

In navolging van project Langer Thuiswonen is gestart met project Veilige Mail! Voor dit project hebben zes zorginstellingen de samenwerking opgezocht: Thuiszorg Vérian, RIWIS Zorg & Welzijn, Atlant Zorggroep, GGNet, Huisartsengroep Apeldoorn en Gelre Ziekenhuis Apeldoorn. Het doel van het project is veilig mailen introduceren en implementeren in regio Apeldoorn. Het project loopt tot en met maart 2016. De […]

Read More

De juiste zorginformatie op de juiste plek en op de juiste plaats.